Znaleziono 15 artykułów

Aleksander Jabłonowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarka polska na Zadnieprzu Siewierskiem Aleksander Jabłonowski s. 45-63
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 57-66
Zasiedlenie Ukrainy kijowskiej w połowie wieku XVIII-go : królewszczyzny Aleksander Jabłonowski s. 69-81
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 84-88
Zasiedlenie Ukrainy kijowskiej w połowie wieku XVIII-go : królewszczyzny Aleksander Jabłonowski s. 153-169
Dekabryści i ich stosunek do Polski Aleksander Jabłonowski s. 185-214
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 198-203
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 203-214
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 210-215
Zasiedlenie Ukrainy : [Архивъ Юго-Западной Россіи, часть VII-ая, томъ III-ій "Акты о заселеніи Южной Россіи XVI-XVII вв."] Aleksander Jabłonowski s. 221-230
Dekabryści i ich stosunek do Polski : (dokończenie) Aleksander Jabłonowski s. 299-324
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 325-333
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 347-361
W sprawie Atlasu historycznego Rzeczypospolitej Aleksander Jabłonowski s. 363-368
W sprawie atlasu historycznego Rzpltej Aleksander Jabłonowski В. Кордтъ (aut. dzieła rec.) s. 387-389