Znaleziono 10 artykułów

Marek Jabłonowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do dziejów prasy polskich związków byłych wojskowych w latach 1918-1939 Marek Jabłonowski s. 69-86
Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe w opiniach Józefa Piłsudskiego 1926-1935 : (wybrane zagadnienia) Marek Jabłonowski s. 107-118
"Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej", Marek Kazimierz Kamiński, Jacek Tebinka, Warszawa 1999 : [recenzja] Marek Jabłonowski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) Jacek Tebinka (aut. dzieła rec.) s. 122-125
"Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki", red. nauk. R. Habielski, M. Jabłonowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Stefan Artymowski Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) Marek Jabłonowski (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"The role of local and regional media in the democrarization of the Eastern and Central European societies", pod red. Janusza Adamowskiego i Marka Jabłonowskiego, Warszawa 2001 : [recenzja] Lidia Pokrzycka Janusz Adamowski (aut. dzieła rec.) Marek Jabłonowski (aut. dzieła rec.) s. 185
"O niepodległą i granice. Komunikaty Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1919-1921", oprac. Marek Jabłonowski i Adam Koseski, Warszawa-Pułtusk 1999 : [recenzja] Janusz Szczepański Marek Jabłonowski (aut. dzieła rec.) Adam Koseski (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 1980-1981", opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Wiesław Władyka, Warszawa 2004, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i Archiwum Akt Nowych w Warszawie, ss. 1372 : [recenzja] Daniel Przastek Marek Jabłonowski (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Janowski (aut. dzieła rec.) Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 243-246
Komitet Polityczny Rady Ministrów w latach 1921-1926: zarys problematyki Marek Jabłonowski s. 287-303
Słowo o Profesorze Janie Sobczaku Marek Jabłonowski s. 365-369
"Historyk i politolog o Polsce Piłsudskiego: na marginesie książki Waldemara Parucha >>Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939<<", Lublin 2005 : [recenzja] Marek Jabłonowski s. 436-442
    Zacytuj
  • Udostępnij