Znaleziono 3 artykuły

Łukasz Jach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy naprawdę ,,bezwolny świat"? : Kwestia wolnej woli w literaturze popularnonaukowej na przykładzie tekstu Azima F. Shariffa i Kathleen D. Vohs - Is It Really = "The World Without Free Will"? : The Issue of the Free Will Problem in Popular Science Literature on the Example of Azim F. Shariff and Kathleen D. Vohs’s Text Łukasz Jach Łukasz Lamża s. 75-89
Źródła ludzkiego zadowolenia z życia z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej - wybrane zagadnienia Łukasz Jach s. 197-215
Nauka a media : wybrane sposoby prezentowania elementów systemu naukowego we współczesnych środkach masowego przekazu Łukasz Jach s. 233-250