Znaleziono 3 artykuły

Michał Jackowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Orzecznictwo TK w sprawach karnych w drugiej połowie 2012 r Michał Jackowski s. 182-186
Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (styczeń–marzec 2013). Konstytucyjność opłat w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym Michał Jackowski s. 214-218
Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (marzec–kwiecień 2013): poglądy Trybunału Konstytucyjnego na ingerencję w wolność osobistą na podstawie rozporządzenia Michał Jackowski s. 220-223