Znaleziono 7 artykułów

Tadeusz Jackowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jednostki gospodarki uspołecznionej w przepisach części ogólnej kodeksu cywilnego Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 33-43
Zobowiązania bezumowne w obrocie uspołecznionym Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 35-38
Nowe elementy w ogólnych warunkach umów sprzedaży i dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 47-66
Stosunki umowne jednostek gospodarki uspołecznionej w kodeksie cywilnym Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 49-59
Wykonywanie zobowiązań przez jednostki gospodarki uspołecznionej w kodeksie cywilnym Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 50-60
Rozstrzygnięcie zażalenia na zabezpieczenie powództwa Tadeusz Jackowski s. 54-58
Kłopoty z wokandą Tadeusz Jackowski s. 73-77