Znaleziono 37 artykułów

Bohdan Jaczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Funduszu Kultury Narodowej w popieraniu twórczości naukowej (1928-1939) Bohdan Jaczewski s. 75-93
Działalność Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1974 Bohdan Jaczewski s. 143-145
Z prac Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1975 r. Bohdan Jaczewski s. 145-147
Posiedzenie Pracowni Historii Organizacji Nauki Bohdan Jaczewski s. 152-153
Samokształceniowe zebrania warszawskich pracowników Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Paweł Czartoryski Bohdan Jaczewski s. 152-154
"Organizacja i finansowanie nauki polskiej w okresie międzywojennym", Bohdan Jaczewski, Wrocław 1971 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki Bohdan Jaczewski (aut. dzieła rec.) s. 153-155
Sprawozdanie z pobytu w Belgii w grudniu 1990 r. Bohdan Jaczewski s. 155-156
Posiedzenia Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Bohdan Jaczewski Roman Schulz Zofia Skubała-Tokarska s. 180-185
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Prawnych i Administracyjnych Bohdan Jaczewski s. 185-186
Posiedzenie Komitetu Bohdan Jaczewski s. 185-188
Powołanie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN na lata 1978-1980 Bohdan Jaczewski s. 207-208
Z pobytu we Francji Bohdan Jaczewski s. 210
Posiedzenia naukowe Działu Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Renata Dutkowa Bohdan Jaczewski Irena Stasiewicz-Jasiukowa Karolina Targosz-Kretowa s. 221-227
Działalność Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 1979 Bohdan Jaczewski s. 227-228
"Politechnika Warszawska 1915-1965", Warszawa 1965 : [recenzja] Bohdan Jaczewski s. 280-282
Działalność polskiego przedstawiciela naukowego we Francji w okresie międzywojennym Bohdan Jaczewski s. 313-328
Posiedzenie Prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Bohdan Jaczewski s. 381-385
Posiedzenie Komitetu Bohdan Jaczewski Roman Schulz s. 387-389
Dyskusja nad projektem filmoteki dziejów nauki polskiej Bohdan Jaczewski s. 393-394
"Polska Stancja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978", Danuta Rederowa, Bohdan Jaczewski, Waldemar Rolbiecki, Wrocław 1982 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Bohdan Jaczewski (aut. dzieła rec.) Danuta Rederowa (aut. dzieła rec.) Waldemar Rolbiecki (aut. dzieła rec.) s. 488-490
Planetarne posiedzenie KHNiT PAN Bohdan Jaczewski Paweł Komorowski s. 489-496
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 1981 Bohdan Jaczewski s. 507-508
Inauguracyjne posiedzenie Pracowni Historii Organizacji Nauki Bohdan Jaczewski s. 581-582
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki Bohdan Jaczewski s. 601-602
Działalność Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1975 Bohdan Jaczewski s. 602-604
Posiedzenie naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Bohdan Jaczewski Karolina Targosz-Kretowa s. 613-615
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk w roku 1973 Bohdan Jaczewski Roman Schulz s. 637-641
"Kadra naukowa w zakresie dyscyplin społecznych w II Rzeczypospolitej", Krzysztof Baranowski, Łódź 1981 : [recenzja] Bohdan Jaczewski Krzysztof Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 658-662
Z prac Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1976 Bohdan Jaczewski s. 684-686
Sprawozdanie z działalności za rok 1983 Bohdan Jaczewski s. 713-715
Posiedzenie Rady Naukowej Bohdan Jaczewski s. 771
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Bohdan Jaczewski s. 778-781
Powołanie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN na lata 1972-1974 Bohdan Jaczewski s. 789
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Bohdan Jaczewski s. 789-793
Działalność Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1977 Bohdan Jaczewski s. 802-804
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk w roku 1972 Bohdan Jaczewski s. 819-823
"Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie IX i w XX wieku, organizacje i instytucje", pod red. Bohdana Jaczewskiego, Wrocław 1987 : [recenzja] Leszek Zasztowt Bohdan Jaczewski (aut. dzieła rec.) s. 876-884