Znaleziono 5 artykułów

Jowita Jagla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zęby, robaki, ból i zaklęcie - refleksje nad ikonografią stomatologiczną i folklorem zębowym Jowita Jagla s. 7-29
"Magiczne ropuchy" i "brzuszne węże" - motyw medyczny w przedstawieniach wotywnych Jowita Jagla s. 7-28
Tajemnica skóry. Cz.1, Święte uleczanie wobec chorób zakaźnych, dermatologicznych i wenerycznych : (sylwetki patronów, ikonografia i obecność w kulturze) Jowita Jagla s. 7-24
Przedstawienia wotywne z kościoła św. Andrzeja w Małyniu Jowita Jagla s. 129-146
Scena religijna wobec realizmu : portret wotywny i portret ukryty w obrazie "Opłakiwanie" z kościoła św. Katarzyny w Braniewie Jowita Jagla s. 541-555