Znaleziono 8 artykułów

Krzysztof Jagusiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i kariera Orybazjusza w świetle relacji źródłowych Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko s. 5-22
Ryż jako pokarm i medykamenyt w antycznej i bizantyńskej literaturze medycznej Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 5-38
Morskie rarytasy: opinie wybranych antycznych i bizantyńskich autorów o rybach z rodzaju thunnus Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 11-25
Woda, wino i tak dalej, czyli o napojach i trunkach w Konstantynopolu Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko s. 25-54
Warzywa w kuchni i dietetyce późnego antyku oraz wczesnego Bizancjum (IV-VII w.): perspektywa konstantynopolitańska Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko s. 34-52
Rice as a Foodstuff in Ancient and Byzantine Materia Medica Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 47-68
Health and Culinary Art in Antiquity and Early Byzantium in the Light of "De re coquinaria" Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 145-164
Cured Meats in Ancient and Byzantine Sources: Ham, Bacon and Tuccetum Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko Zofia Rzeźnicka s. 245-259