Znaleziono 5 artykułów

Milica Jakóbiec-Semkowowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa", Milica Jakóbiec-Semkowowa, Warszawa-Wrocław 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Milica Jakóbiec-Semkowowa (aut. dzieła rec.) s. 97
Ksaver Šandor Gjalski i literatura polska Milorad Živančević Milica Jakóbiec-Semkowowa (tłum.) s. 105-115
"Kazimierz Brodziński-pionier folklorystyki słowiańskiej w Polsce. (Stan badań i postulaty)", Milica Jabóbiec-Semkowowa, "Acta Universitatis Wratinslaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Milica Jakóbiec-Semkowowa (aut. dzieła rec.) s. 177
Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Gdańsk-Będomin, 29-31 marca 1966) Milica Jakóbiec-Semkowowa s. 311-317
"Poeta-tułacz. Biografia literacka Romana Zmorskiego", Edward Pieścikowski, Poznań 1964, Wydawnictwo Poznańskie, s. 172, 2 nlb. + 6 wklejek ilustr. : [recenzja] Milica Jakóbiec-Semkowowa Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 612-619