Znaleziono 6 artykułów

Iwona Jakimowicz-Ostrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żołnierze-cudzoziemcy w gdyńskich jednostkach marynarki wojennej w latach 1946-1989 Iwona Jakimowicz-Ostrowska s. 83-94
Obcy czy swoi? : mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po 1989 r. Iwona Jakimowicz-Ostrowska s. 154-162
"Playing Soldiers in Bohemia: an ethnography of NATO membership", Hana Červinková, Praga 2006 : [recenzja] Iwona Jakimowicz-Ostrowska Hana Červinková (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Sny o Europie", Ola Hnatiuk (wybór i redakcja), Kraków 2005 Iwona Jakimowicz-Ostrowska Ola Hnatiuk (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Etniczność i asymilacja po obu stronach Atlantyku Iwona Jakimowicz-Ostrowska s. 254-263
Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku – przypadek Grecji Iwona Jakimowicz-Ostrowska s. 357-368