Znaleziono 1 artykuł

Natalia Jakowenko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa synteza dziejów Ukrainy do schyłku XVIII stulecia : (w związku z książką Natalii Jakowenko, Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2000) Juliusz Bardach Natalia Jakowenko (aut. dzieła rec.) s. 93-100