Znaleziono 22 artykuły

Krystyna Jakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzywojenna powieść nowelowa Krystyna Jakowska s. 25-35
[Współczesną historię literatury... : odpowiedź na ankietę] Krystyna Jakowska s. 33-34
Pierwiastki baśniowe w międzywojennej powieści rodzinnej Krystyna Jakowska s. 45-59
"Sól ziemi" Wittlina a ekspresjonistyczna literatura o wojnie Krystyna Jakowska s. 51-85
Juliusz Kaden-Bandrowski wobec narracji młodopolskiej Krystyna Jakowska s. 53-74
Streszczenia rozpraw doktorskich Krystyna Jakowska Jadwiga Kotarska Renarda Kazimiera Ocieczek Tadeusz Oracki Danuta Żebrowska s. 59-72
Naturalizm w polskiej powieści międzywojennej Krystyna Jakowska s. 61-94
"Pierwiastki baśniowe w międzywojennej powieści rodzinnej", Krystyna Jakowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 76
Delimitacja tekstu w cyklu opowiadań Krystyna Jakowska s. 94-106
Jak się kończą "Wertepy" Buczkowskiego? Krystyna Jakowska s. 96-101
"Język i sposób narracji w "Soli ziemi" Wittlina jako środki wprowadzenia ukształtowań ekspresjonistycznych w obręb powieści realistycznej", Krystyna Jakowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 122
    Zacytuj
  • Udostępnij
Światopogląd a poetyka Seweryna Wysłouch Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 126-130
Kadena życie i twórczość Krystyna Jakowska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Ewolucja narracji w międzywojennych powieściach Zofii Nałkowskiej", Krystyna Jakowska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 175
"Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokół >>Soli ziemi<<", Krystyna Jakowska, Wrocław 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 175
"Międzywojenna powieść perswazyjna", Krystyna Jakowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Ewa Owczarz Jerzy Smulski Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 207-214
"Juliusz Kaden-Bandrowski wobec narracji młodopolskiej", Krystyna Jakowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 218
">>Sól ziemi<< Wittlina a ekspresjonistyczna literatura o wojnie", Krystyna Jakowska, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), nr 2 : [recenzja] Ewa Szary Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Polski cykl liryczny", red. Krystyna Jakowska, Dariusz Kulesza, Białystok 2008 ; "Cykle i cykliczność", red. Anna Kieżuń, Dariusz Kulesza, Białystok 2010 : [recenzja] Karol Jaworski Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) Anna Kieżuń (aut. dzieła rec.) Dariusz Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 249-260
"Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen : Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18.-20. März 1997", hrsg. Reinhard Ibler, Frankfurt am Main 2000 : [recenzja] Krystyna Jakowska Reinhard Ibler (aut. dzieła rec.) s. 271-273
"Powrót autora : renesans narracji auktorialnej w polskiej powieści międzywojennej", Krystyna Jakowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Anna Łebkowska Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 320-324
"Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym", Włodzimierz Bolecki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Krystyna Jakowska Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 372-377