Znaleziono 8 artykułów

Tomasz Jakubiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procedury do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteriatu Tomasz Jakubiak s. 3-34
Procedury kanoniczne zmierzające do stwierdzenia stanu wolnego Tomasz Jakubiak s. 25-72
Obrzęd zawarcia małżeństwa w nadzwyczajnej formie Tomasz Jakubiak s. 29-43
Nadzwyczajna forma zawarcia małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 r. Tomasz Jakubiak s. 43-62
Procedury związane z wprowadzeniem stałego diakonatu w diecezjach polskich Tomasz Jakubiak s. 79-104
Późne powołania kapłańskie Tomasz Jakubiak s. 89-110
Czy zawsze po uzyskaniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa należy wszczynać karne postępowanie sądowe lub administracyjne dla realizacji sankcji karnej? Tomasz Jakubiak s. 119-131
Warunki wymagane do ważności i godziwości chrztu ze strony przyjmującego sakrament według aktualnie obowiązującego prawa w Kościele rzymskokatolickim Tomasz Jakubiak s. 382-399