Znaleziono 30 artykułów

Urszula Jakubowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Instytucja użyteczności publicznej" : Olchowicze Urszula Jakubowska s. 7-15
Twórca "Kuriera Poznańskiego" (Marian Seyda) Urszula Jakubowska s. 38-44
"Dziennikarzem trzeba być" (Antoni Sadzewicz) Urszula Jakubowska s. 45-51
Przegląd badań nad historią prasy Polski Ludowej Urszula Jakubowska s. 51-58
Twórcy "Gazety Warszawskiej" w latach 1918-1925 Urszula Jakubowska s. 55-69
Warszawskie lata Zygmunta Wasilewskiego Urszula Jakubowska s. 57-70
Kwestia kształtowania się granic państwa polskiego w latach 1918-1922 na łamach "Gazety Warszawskiej" Urszula Jakubowska s. 79-96
"Prasa w PRL : szkice historyczne", Alina Słomkowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Urszula Jakubowska Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 88-92
">>Tygodnik Polski<< poświęcony włościanom : (Pszczyna 1845-1846)", Jerzy Pośpiech, Artur Wycisk : [recenzja] Urszula Jakubowska Jerzy Pośpiech (aut. dzieła rec.) Artur Wycisk (aut. dzieła rec.) s. 92-93
Monografia dziennika partyjnego : (na przykładzie prasy endeckiej) Urszula Jakubowska s. 95-100
"Oblicze ideowo-polityczne >>Gazety Warszawskiej<< i >>Warszawskiego Dziennika Narodowego<< w latach 1918-1939", Urszula Jakubowska, Warszawa-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Urszula Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 95-101
"Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" z. 78, 1982 : [recenzja] Urszula Jakubowska s. 96-98
"Przegląd Narodowy" 1908-1914 Urszula Jakubowska s. 99-118
Z dziejów prasy demokratyczno-narodowej : "Ateneum Polskie" z 1908 r. Urszula Jakubowska s. 107-118
"Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów", Urszula Jakubowska, Warszawa ; Łódź 1988 : [recenzja] Andrzej Borkowski Urszula Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 107-113
"Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Urszula Jakubowska Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 114-116
"Prasa warszawska w latach 1908-1918", Zenon Kmiecik, Warszawa 1981 : [recenzja] Urszula Jakubowska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 114-117
Sympozjum "Metodologiczne problemy badań nad historią prasy" : Wieżyca 28-29 V 1979 r. : sprawozdanie s. 117-130
"Prasa i radio na Pomorzu i Kujawach 1945-1985 : materiały z sesji zorganizowanej przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL w Bydgoszczy", [oprac. i red. Zefiryn Jędrzyński], Bydgoszcz 1988 : [recenzja] Urszula Jakubowska Zefiryn Jędrzyński (aut. dzieła rec.) s. 125
"Słownik dziennikarzy regionu pomorsko-kujawskiego", Jerzy Długosz, Bydgoszcz 1988 : [recenzja] Urszula Jakubowska Jerzy Długosz (aut. dzieła rec.) s. 139-140
"Die Weltbühne, Porträt einer Zeitschrift", Ursula Madrasch-Groschopp, Berlin 1983 : [recenzja] Urszula Jakubowska Ursula Madrasch-Groschopp (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"Stare numery", Barbara N. Łopieńska, Ewa Szymańska, Warszawa 1990 : [recenzja] Urszula Jakubowska Ewa Szymańska (aut. dzieła rec.) Barbara N. Łopieńska (aut. dzieła rec.) s. 145-147
"Prasa w czterdziestoleciu Polski Ludowej : materiały z seminiarium : Olsztyn 15 września 1984 r.", Olsztyn 1985 : [recenzja] Urszula Jakubowska s. 146-148
"Twórcy >>Gazety Warszawskiej<< w latach 1918-1925", Urszula Jakubowska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" z.4 (1979) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Urszula Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 153
"Prasa okresu plebiscytu i powstań śląskich : (w 65 rocznicę plebiscytu)", pod red. Joachima Glenska, Opole 1987 : [recenzja] Urszula Jakubowska Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 154
"Z dziejów prasy sportowej na górnym Śląsku i Zagłębiu (1920-1986)", Mirosław Ponczek, Marek Szczerbiński, Katowice 1988 : [recenzja] Urszula Jakubowska Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Marek Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 154
"Ostatni z wielkiej czwórki" (Zygmunt Wasilewski) Urszula Jakubowska s. 161-168
Ze Śląska do Polski (Wojciech Korfanty) Urszula Jakubowska s. 162-167
Fanatyk polityki (Bolesław Piasecki) Urszula Jakubowska s. 221-229
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Elżbieta Aleksandrowska Maria Bokszczanin Ewa Cytowska Urszula Jakubowska Elżbieta Janus Helena Kapełuś Alina Kowalczykowa Daria Nałęcz Zofia Sinko s. 244-256