Znaleziono 1 artykuł

Filip Andrzej Jakubowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia proroków i królów. Z dziejów Bizancjum (do połowy VII wieku)", Abū Ğa‘far Muhammad ibn Ğarīr at-Tabarī, z jęz. arab. przetł., wstępem, koment. opatrzył Filip Andrzej Jakubowski, Poznań 2011 : [recenzja] Błażej Cecota Filip Andrzej Jakubowski (aut. dzieła rec.) Abū Ğa‘far Muhammad ibn Ğarīr at- Tabarī (aut. dzieła rec.) s. 239-240