Znaleziono 7 artykułów

Agata Janaszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Język i mitologia w "Kratylosie" Charles H. Kahn Anna Boncela (tłum.) Agata Janaszczyk (tłum.) Joanna Jarzębiak (tłum.) Michał Ozimiński (tłum.) Jacek Pietrzak (tłum.) Artur Przybysławski (tłum.) Tomasz K. Sieczkowski (tłum.) Aleksandra Żurek (tłum.) s. 43-58
Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych Agata Janaszczyk Krzysztof Sobczak s. 49-69
Porządek normalności i odchylenia w kontekście medycznym i kulturowym = The Order of Normality and Deviation in the Medical and Cultural Context Agata Janaszczyk s. 137-160
Pozór jako apolińskie okrucieństwo Agata Janaszczyk s. 145-160
Studium, czyli otwarcie na kresy człowieka Agata Janaszczyk Jacek Gutorow (aut. dzieła rec.) s. 317-321
Fenomenologiczny przyczynek do przezwyciężenia hierarchicznego sposobu myślenia Agata Janaszczyk Piotr Łaciak (aut. dzieła rec.) s. 321-330
Deluzjańska repetycja Nietzschego Agata Janaszczyk Gilles Deleuze (aut. dzieła rec.) B. Banasiak (tłum.) s. 343-350