Znaleziono 6 artykułów

Julian Janczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Katalog dokumentów technicznych. Materiały archiwalne", T. 2, oprac. Aleksandra Czarnecka, Bernard Rzeczyński, Stanisław Kłys, Poznań 1979 Julian Janczak Aleksandra Czarnecka (aut. dzieła rec.) Stanisław Kłys (aut. dzieła rec.) Bernard Rzeczyński (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Atlas historyczny Polski. Mapy XVIII wieku, t. 1-2, cz. 1 i 2 pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego, oprac. Julian Janczak [et al.] ; t. 2 oprac. Krystyna Binek [et al.], Wrocław [etc.] 1976-1984 : [recenzja] Stanisław Litak Krystyna Binek (aut. dzieła rec.) Julian Janczak (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.) s. 580-585
"Atlas Historyczny Polski, Śląsk w końcu XVIII wieku, t. 1, cz. 1-2", pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego, Wrocław 1976 : [recenzja] Marek Wrede julian Janczak (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.) s. 596-597
"Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego i w innych zbiotach", T. I: "Mapy XV-XVI wieku", Wojciech Kret, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Julian Janczak Wojciech Kret (aut. dzieła rec.) s. 703-704
"Topograficzna karta Królestwa Polskiego (1822-1843)", Bogusław Krassowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Janczak Bogusław Krassowski (aut. dzieła rec.) s. 704-706
"Katalog dokumentów technicznych. Materiały archiwalne", T. I, Aleksandra Czarnecka, Poznań 1978 : [recenzja] Julian Janczak Aleksandra Czarnecka (aut. dzieła rec.) s. 849-850