Znaleziono 39 artykułów

Stanisław Janczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zebranie dyskusyjne poświęcone omówieniu zadań kierownika zespołu Stanisław Garlicki Stanisław Janczewski s. 1-20
Michał Kulczycki : [wspomnienie] Stanisław Janczewski s. 1-4
Szkolenie aplikantów adwokackich według nowego regulaminu Stanisław Janczewski s. 1-7
Godność zawodu Stanisław Janczewski s. 3-10
Godność zawodu : (ciąg dalszy) Stanisław Janczewski s. 3-11
Godność zawodu : (ciąg dalszy) Stanisław Janczewski s. 3-13
Godność zawodu : (ciąg dalszy) Stanisław Janczewski s. 3-12
Z pokłosia ankiety Stanisław Janczewski s. 3-14
Pierwsza rocznica samorządu adwokatury Stanisław Janczewski s. 3-14
Udział adwokatury w kształtowaniu kultury Polski przedrozbiorowej Stanisław Janczewski s. 4-9
Sprawozdanie z otwartego zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Warszawskiej Radzie Adwokackiej Henryk Ejchart Stanisław Janczewski Zygmunt Kropiwnicki Mieczysław Maślanka Zygmunt Skoczek s. 4-30
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu Stanisław Janczewski s. 5-10
Zadania i rola adwokatury Stanisław Janczewski s. 5-13
Pełnomocnictwo procesowe w zespole adwokackim Stanisław Janczewski s. 6-17
Zjazd Adwokatury Stanisław Janczewski s. 7-10
Godność zawodu : stosunek do kolegów [dokończenie] Stanisław Janczewski s. 7-21
Godność zawodu : (ciąg dalszy) Stanisław Janczewski s. 11-27
Adwokatura międzywojenna : (przyczynek do dziejów adwokatury) Stanisław Janczewski s. 25-34
Z działalności Leningradzkiego Społecznego Instytutu Naukowo-Badawczego Obrony Sądowej Stanisław Janczewski s. 47-53
Rok 1959 (nr 6) Stanisław Janczewski Halina Piekarska s. 51-66
"Dzieje adwokatury w dawnej Polsce", Stanisław Janczewski, Warszawa [1970] : [recenzja] Władysław Sobociński Stanisław Janczewski (aut. dzieła rec.) s. 57-60
Dzieje i charakter prasy adwokackiej w dwudziestoleciu międzywojennym Stanisław Janczewski s. 57-65
"Wędrówki po ścieżkach wspomnień", Mieczysław Jarosz, Warszawa 1963 : [recenzja] Stanisław Janczewski Mieczysław Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 61-63
"Ustrój Adwokatury" Z. Kopankiewicz Stanisław Janczewski (aut. dzieła rec.) Zdziaław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Pociej (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Młodociani przestępcy w więzieniu", Hanna Swida, Witold Swida, Warszawa 1961 : [recenzja] Stanisław Janczewski Hanna Świda (aut. dzieła rec.) Witold Świda (aut. dzieła rec.) s. 70-72
"Lob der Richter, Gesungen von einem Advokaten", Piero Calamandrei, Monachium : [recenzja] Stanisław Janczewski Piero Calamandrei (aut. dzieła rec.) s. 76-83
"Lob der Richter, Gesungen von einem Advokaten", Piero Calamandrei, Monachium : [recenzja] Stanisław Janczewski Piero Calamandrei (aut. dzieła rec.) s. 76-83
Śp. Jan Olchowicz Stanisław Janczewski s. 88-89
Rok 1958 nr 5-6 Stanisław Janczewski Mikołaj Klajewski Borys Ołomucki Karol Potrzobowski Tadeusz Woner Władysław Żywicki s. 94-105
    Zacytuj
  • Udostępnij
Niemieckie tłumaczenie polskiego kodeksu cywilnego Stanisław Janczewski Georg Hum (aut. dzieła rec.) s. 94-96
50-lecie sądów obywatelskich Stanisław Janczewski s. 98-99
"Autonomia woli w prawie międzynarodowym prywatnym w zakresie zobowiązań z umów", Józef Skąpski, Kraków 1964 : [recenzja] Stanisław Janczewski Józef Skąpski (aut. dzieła rec.) s. 103-104
Adam Chełmoński [wspomnienie pośmiertne] Stanisław Janczewski s. 111-114
Z pokłosia ankiety Stanisław Janczewski s. 119
Uchwalenie zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu Stanisław Janczewski s. 122-126
Wspomnienie pośmiertne : Zygmunt Sokołowski : (w 30-lecie śmierci) Stanisław Janczewski s. 158-160
Wspomnienie pośmiertne : Wiktor Natanson Stanisław Janczewski s. 173
"Wędrówki po ścieżkach wspomnień", Mieczysław Jarosz, Warszawa 1963 : [recenzja] Stanisław Janczewski Mieczysław Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 174
Zygmunt Sokołowski : (w 30-lecie śmierci) Stanisław Janczewski s. 178-179