Znaleziono 14 artykułów

Jan Józef Janicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
«Mane nobiscum Domine» - eucharystyczny testament Jana Pawła II Jan Józef Janicki s. 27-47
Błogosławiony Wincenty Kadłubek – nauczyciel miłości Boga i Ojczyzny, w świetle tekstów liturgicznych i nauczania Kościoła Jan Józef Janicki s. 35-60
Burkhard Neunheuser OSB (1903-2003) - «Homo paschalis» Jan Józef Janicki s. 43-66
Misterium Paschalne Chrystusa uobecnione w liturgii według Katechizmu Kościoła Katolickiego Jan Józef Janicki s. 59-85
Święta Maryja, Uczennica Pańska : 'logos i etos' formularza ze Zbioru Mszy o NMP Jan Józef Janicki s. 70-85
Boże macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny w ambrozjańskiej liturgii Adwentu Jan Józef Janicki s. 74-93
Kościół parafialny – miejscem i czasem życia Bożego Jan Józef Janicki s. 77-89
Maryja w rzymskiej liturgii okresu paschalnego Jan Józef Janicki s. 99-114
Pobożność ludowa w Europie trzeciego tysiąclecia Jan Józef Janicki s. 191-206
Święty Pius X (1903-1914) – papież Eucharystii Jan Józef Janicki s. 191-213
Maryja wzorem pobożności wyrażanej życiem Jan Józef Janicki s. 231-249
Bł. arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicz (1871-1927) Jan Józef Janicki s. 275-304
Nowo mianowany proboszcz we wspólnocie parafialnej – liturgia wprowadzenia w posługiwanie Jan Józef Janicki s. 343-356
Święty Michał Archanioł – patron miasta i gminy Słomniki : historyczne i teologiczne znaczenie herbu Jan Józef Janicki s. 357-373