Znaleziono 3 artykuły

Bogna Janik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju", Bogna Janik, Warszawa 2014 : [recenzja] Joanna Stawska Bogna Janik (aut. dzieła rec.) s. 164
Testowanie stóp zwrotu i analiza ryzyka zmienności amerykańskich społecznie odpowiedzialnych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FI Calvert Bogna Janik s. 317-326
Modelowanie systemowej sieci bezpieczeństwa finansowego na poziomie Unii Europejskiej w obliczu nowej architektury rynku finansowego Bogna Janik s. 399-409
    Zacytuj
  • Udostępnij