Znaleziono 17 artykułów

Michał Janik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów wymowy w wieku XVII i XVIII : (dokończenie) Michał Janik s. 1-51
Prądy panslawistyczne i rusofilskie w okresie Wielkiej Emigracji Michał Janik s. 58-88
Niedrukowany rozdział "Opisu obyczajów" Kitowicza Michał Janik s. 127-157
Do Czytelnika MIchał Janik s. 128-157
Hugo Kołłątaj : w setną rocznicę śmierci Michał Janik s. 237-263
Z dziejów wymowy w wieku XVII i XVIII Michał Janik s. 265-277
List Hugona Kołłątaja do ks. biskupa Michała Poniatowskiego z dnia 22-go kwietnia r. 1782 Michał Janik s. 304-313
Motyw zemsty ludu w poezji polistopadowej Michał Janik s. 343-387
"Ks. Hugo Kołłątaj. Szkic biograficzny na tle jego działalności politycznej i pedagogicznej", Stefan Zaleski, Kraków 1912 : [recenzja] Michał Janik Stefan Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 348
Z dziejów wymowy w wieku XVII i XVIII : (ciąg dalszy) Michał Janik s. 431-481
Berwiński a Wyspiański Michał Janik s. 449-464
"Wybór pism", Hugo Kołłataj, ułożył i wstępem oraz objaśn.opatrzył. Stanisław Rymar, Kraków 1912 : [recenzja] Michał Janik Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) Stanisław Rymar (aut. dzieła rec.) s. 465-466
"Literatura polska syberyjska", Michał Janik, Lwów-Złoczów 1907 : [recenzja] Wiktor Hahn Michał Janik (aut. dzieła rec.) s. 521-522
"Mikołaj Rej jako pisarz", Bronisław Chlebowski, Warszawa 1905 : [recenzja] Michał Janik Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 539-540
"Mikołaj Rej z Nagłowic. Szkic monograficzno-literacki", Michał Janik, Lwów-Złoczów 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn Michał Janik (aut. dzieła rec.) s. 561-562
"Złote myśli Mikołaja Reja", Remigiusz Kwiatkowski, Warszawa 1906 : [recenzja] Michał Janik Remigiusz Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 562-563
"Najnowsza poezya polska. Studyum literackie", Michał Janik, Złoczów : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Michał Janik (aut. dzieła rec.) s. 700-702