Znaleziono 10 artykułów

Augustyn Jankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Manna absconditum" (Ap 2, 17) quonam sensu ad Eucharistiam referatur Augustyn Jankowski s. 3-9
Znak spod Nain : Łk 7, 11-17 : "Wskrzeszenia w Ewangeliach" Augustyn Jankowski s. 5-180
"Mysterium Incarnationis" jako poprawna i operatywna kategoria biblijna : jej geneza i etapy objawienia w Nowym Testamencie Augustyn Jankowski s. 5-15
Biblijne miejsce Matki Chrystusa w zbawczym planie Boga Augustyn Jankowski s. 23-40
Sens trzech przenośni Pawłowych: "pierwsze dary" - "zadatek" - "pieczętowanie" (Rz 8, 23; 2 Kor 1, 22; 5, 5; Ef 1,13n; 4, 30) Augustyn Jankowski s. 23-37
Dynamika wiary według Czwartej Ewangeli Augustyn Jankowski s. 25-41
Biuletyn katechetyczny Augustyn Jankowski Władysław Kubik Margarita Sondej s. 105-123
Więź Eucharystii i Maryi w życiu kapłana Augustyn Jankowski s. 151-158
"Dopowiedzenia chrystologii biblijnej", Augustyn Jankowski, Poznań 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Augustyn Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Królestwo Boże w przypowieściach", Augustyn Jankowski, Poznań-Warszawa 1981 : [recenzja] J.W. Rosłon Augustyn Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 318-320