Znaleziono 8 artykułów

Janusz Jankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wadliwa postać orzeczenia sądu I instancji w procesie cywilnym Janusz Jankowski s. 15-25
Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach o odszkodowanie dochodzone w trybie art. 160 § 5 K.P.A. Janusz Jankowski s. 28-36
Propozycje zmian k.p.c. zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy : Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy i ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Cieślak Janusz Jankowski s. 92-96
Wybrane propozycje zmian kodeksu postępowania cywilnego zawarte w rządowym projekcie z 30 stycznia 2006 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Sławomir Cieślak Janusz Jankowski s. 130-136
"Poczet wielkich inżynierów lądowych i wodnych", Bolesław Orłowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Janusz Jankowski Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"Leningradskij ordiena Lenina Institut inżenierow żeleznodorożnogo transporta imieni akadiemika W. N. Obrazcowa 1809-1959", Moskwa 1960 : [recenzja] Janusz Jankowski s. 291-294
"Narodziny kolei", Wacław Sterner, Warszawa 1964 : [recenzja] Janusz Jankowski Wacław Sterner (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"Mosty w Polsce i mostowscy polscy (od czasów najdawniejszych do końca I wojny światowej)", Janusz Jankowski, Wrocław 1973 : [recenzja] Sławomir Kalembka Janusz Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 579-582