Znaleziono 21 artykułów

Władysław Jankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szymona Szymonowicza "Nagrobki zbieranej drużyny" Władysław Jankowski s. 45-59
Geneza i dzieje "Śpiewów historycznych" Niemcewicza Władysław Jankowski s. 52-71
Do genezy "Pana Tadeusza" Władysław Jankowski s. 80-85
"Pisma Franciszka Zabłockiego", Bolesław Erzepki, Poznań 1903 : [recenzja] Władysław Jankowski Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) s. 144-149
Z emigranckiej doli Władysław Jankowski s. 146-152
"Z dziejów satyry polskiej XVIII wieku", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1909 : [recenzja] Władysław Jankowski Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 150-152
Figaro polski : (przyczynek do genezy "Baliku gospodarskiego" F. Zabłockiego) Władysław Jankowski s. 260-264
Drobiazgi bibljograficzne Władysław Jankowski s. 299-301
Mickiewicz a podania ludu białoruskiego Władysław Jankowski s. 305-306
"Komedya "warszawska", kartka do oceny żywota i pism J. Krasickiego", Stanisław Bielawski, [Kołomyja] 1902/3 : [recenzja] Władysław Jankowski Stanisław Bielawski (aut. dzieła rec.) s. 318-320
"Ostatni z poetów łacińsko-polskich", Piotr Chmielowski, "Eos", IX, 1903 : [recenzja] Władysław Jankowski Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 320-321
"Nauka moralna w systemie wychowawczym ks. H. Kołłątaja", Tadeusz Czapczyński, Stanisławów 1910 ; "Ks. Hugo Kołłątaj o sądach uczniowskich", Antoni J. Mikulski, "Muzeum", 1912 : [recenzja] Władysław Jankowski Tadeusz Czapczyński (aut. dzieła rec.) Antoni J. Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 344-345
Franciszek Dyonizy Kniaźnin : szkic biograficzny Władysław Jankowski s. 360-377
"W setną rocznicę urodzin : Juliusz Słowacki, żywot i wybór pism przez...", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1909 : [recenzja] Władysław Jankowski Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 393-394
"Kobieta u Słowackiego. W przeddzień rocznicy", Józef Wiśniowski, Kraków 1908 ; "Geniusz tragiczny (w przeddzień setnej rocznicy urodzin J. Słowackiego)", Józef Wiśniowski, Kraków 1908 : [recenzja] Władysław Jankowski Józef Wiśniowski (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"Sofiówka i wybór poezji", Stanisław Trembecki, oprac. Władysław Jankowski, Kraków 1925 : [recenzja] Mieczysław Piszczkowski Władysław Jankowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Trembecki (aut. dzieła rec.) s. 430-433
List Niemcewicza Władysław Jankowski s. 454-455
"Nowe szkice literackie. Z podobizną autora według portretu Mordasiewicza", Stanisław Krzemiński, Warszawa-Kraków 1911 : [recenzja] Władysław Jankowski Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 482-483
"Kartki z pamiętnika. I. Czasy szkolne przed rokiem 1861. Z dziejów prasy podziemnej roku 1863", Alkar [właść. Aleksander Kraushar", Kraków 1910 : [recenzja] Władysław Jankowski Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 483
"Komedye Franciszka Zabłockiego na tle epoki", Edmund Bieder, Bochnia 1906 : [recenzja] Władysław Jankowski Edmund Bieder (aut. dzieła rec.) s. 515-518
Podania we "Flisie" Klonowicza Władysław Jankowski s. 623-628