Znaleziono 3 artykuły

Witold Janocha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Religijność a poczucie sensu życia u osób niepełnosprawnych Witold Janocha s. 24-31
Odnaleźć sens cierpienia Witold Janocha s. 274-286
"Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku : Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing", Elżbieta Trafiałek, Toruń 2016 : [recenzja] Witold Janocha Elżbieta Trafiałek (aut. dzieła rec.) s. 323-326