Znaleziono 9 artykułów

Michał Januszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Różewicz - nihilista Michał Januszkiewicz s. 42-57
    Zacytuj
  • Udostępnij
W horyzoncie nowoczesności : antybohater jako pojęcie antropologii literatury Michał Januszkiewicz s. 60-78
Wczytywanie (się) w tekst : o interpretacji transakcyjnej Michał Januszkiewicz s. 74-86
Od egzystencjalizmu do mistyki : o prozie Edwarda Stachury Michał Januszkiewicz s. 96-115
O pojęciu mimesis w poetyce Arystotelesa Michał Januszkiewicz s. 137-152
Nihilizm jako kategoria literaturoznawcza Michał Januszkiewicz s. 177-191
"Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku : o prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury", Michał Januszkiewicz, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1998 : [recenzja] Sławomir Buryła Michał Januszkiewicz (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 213-219
„Kosmos” Witolda Gombrowicza a problem nihilizmu europejskiego Michał Januszkiewicz s. 253-261
"Y". Proca i jęk namysłu : w odpowiedzi profesorowi Andrzejowi Szahajowi Michał Januszkiewicz s. 378-385