Znaleziono 4 artykuły

B. Jaroszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielmoża węgierski w Polsce B. Jaroszewska s. 207-219
Wielmoża węgierski w Polsce. (Dokończenie) B. Jaroszewska s. 295-306
Divéky Adorján, "Stosunki handlowe północnych Węgier z Polską głównie w XVI i XVII wieku" : [recenzja] B. Jaroszewska Divéky Adorján (aut. dzieła rec.) s. 385-388
Nowe przyczynki do historyi stosunków Polski z Węgrami B. Jaroszewska s. 392-399