Znaleziono 5 artykułów

Andrzej H. Jasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A public science product needs proper marketing : Polish experiences and challenges Andrzej H. Jasinski s. 5-12
Aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw kluczem do wzrostu innowacyjności gospodarki Andrzej H. Jasiński s. 13-28
Marketing innowacji na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych Andrzej H. Jasiński s. 93-108
Zarządzanie własnością intelektualną (tworzoną w projektach badawczych) Andrzej H. Jasiński s. 115-128
Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne : czy POIG coś pomógł? Andrzej H. Jasiński s. 225-240