Znaleziono 6 artykułów

Filip Jasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koordynacja polityki integracyjnej z punktu widzenia polskiej administracji rządowej Sebastian Barkowski Filip Jasiński s. 101-126
Komentarz do dyrektywy Rady 2004/81 Filip Jasiński Monika Prus s. 165-198
Ochrona danych osobowych w porządku prawnym Unii Europejskiej Filip Jasiński s. 205-226
Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 851/2005 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539 Filip Jasiński Wojciech Kałamarz s. 275-308
Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) nr 2004 Filip Jasiński Cezary Mik s. 285-314
"Trafficking in persons. Prosecution from a European perspective", Conny Rijken, The Hague 2003 : [recenzja] Filip Jasiński Conny Rijken (aut. dzieła rec.) s. 337-341