Znaleziono 1 artykuł

M. Jasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Posłannictwo proroka w cyklu Elizeusza : studium egzegetyczno-teologiczne 1 Krl 19,15 - 2 Krl 13,21", M. Jasiński, Poznań 2004 M. Jasiński Józef Łach s. 355-358