Znaleziono 1 artykuł

Adam Jaskólski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opozycja „przeszłość - teraźniejszość” w wypowiedziach staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego Adam Jaskólski s. 75-91