Znaleziono 24 artykuły

Danuta Jaskanis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krzemienne, gm. Supraśl, woj. białostockie. Stanowisko II Danuta Jaskanis Marek Zalewski s. 35-36
O kilku przedmiotach obcej proweniencji na wschodnim Mazowszu wczesnego średniowiecza Danuta Jaskanis s. 81-87
Małe Raczki, pow. Suwałki Danuta Jaskanis s. 97
Badania AZP w 1993 roku Danuta Jaskanis Halina Łygan s. 132-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Krupice, pow. Siemiatycze. Stanowisko 1a Krystyna Chilmon Jan Jaskanis Danuta Jaskanis s. 132-133
Badania AZP w 1992 roku Danuta Jaskanis Halina Łygan s. 132-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Krupice, pow. Siemiatycze. Stanowisko 1 A Krystyna Chilmon Jan Jaskanis Danuta Jaskanis s. 148-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badania AZP w 1991 roku Danuta Jaskanis Halina Łygan s. 151-153
Bachanowo, pow. Suwałki Danuta Jaskanis s. 165
Drohiczyn, woj. białostockie. Stanowisko XVI Danuta Jaskanis Lech Pawlata s. 169-170
Bielsk Podlaski. Stanowisko II Krzysztof Burek Krystyna Chilmon Danuta Jaskanis s. 175
Klukowo, gm. Siemiatycze, woj. białostockie. Stanowisko II Danuta Jaskanis Halina Karwowska s. 175-176
Krupice, gm. Siemiatycze, woj. białostockie. Stanowisko 5 Danuta Jaskanis s. 176-177
Świeck Strumiany, pow. Wysokie Mazowieckie Danuta Jaskanis s. 211-212
Święck Strumiany, gm. Czyżew, woj. łomżyńskie. Stanowisko III Danuta Jaskanis s. 217-218
Realizacja AZP w 1985 roku Danuta Jaskanis s. 219-223
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zabytki archeologiczne w środowisku naturalnym Danuta Jaskanis s. 256-261
Realizacja archeologicznego zdjęcia Polski w 1987 r. Danuta Jaskanis s. 262-267
Archeologiczne zdjęcie Polski, czyli o ciągłej potrzebie doskonalenia metod badawczych w archeologii Danuta Jaskanis s. 286-298
Święck-Strumiany, pow. Wysokie Mazowieckie Danuta Jaskanis s. 286-288
Konferencja naukowa w Białymstoku w 20-lecie terenowych badań nad Jaćwieżą Danuta Jaskanis s. 292-294
Rajgród, pow. Grajewo Danuta Jaskanis s. 307-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Święck Strumiany, pow. Wysokie Mazowieckie Danuta Jaskanis s. 310-311
  Zacytuj
 • Udostępnij
Materiały odkryte w 1934 r. na cmentarzysku kurhanowym w Zaświrzu rej. Świr w B. S. R. R. Danuta Jaskanis s. 459-483