Znaleziono 3 artykuły

Marek Jawor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józef Tischner - między dialogicznym a aksjologicznym rozumieniem wolności = Józef Tischner - between Dialogical and Axiological Understanding of Freedom Marek Jawor s. 173-189
    Zacytuj
  • Udostępnij
Łk 1, 28 w relacji do niepokalanego poczęcia Maryi Marek Jawor s. 320-334
O mocy Boga jako mocy Dobra : perspektywa Tischnerowskiej agatologii Marek Jawor s. 343-354