Znaleziono 15 artykułów

Piotr Jaworski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polish Archaeological Research in Ptolemais (Libya) in 2007-2009 : Preliminary Report Miron Bogacki Krzysztof Chmielewski Piotr Jaworski Zofia Kowarska Szymon Lenarczyk Kazimierz Lewartowski Wiesław Małkowski Krzysztof Misiewicz Zbigniew Polak Monika Rekowska-Ruszkowska Elżbieta Rosłoniec George Yacoub Jerzy Żelazowski s. 33, 9-30
Cyrenaican coinage from the beginning of Roman rule : new evidence from Ptolemais Piotr Jaworski s. 11-18
Budynek kuchni w Warszawskiej Królikarni w formie grobowca Cecylii Metelli : poska kariera antycznego pierwowzoru Piotr Jaworski s. 33-53
Wiadomość o Janie Wężyku-Rudzkim (1792-1874), miłośniku egipskich starożytności : z dziejów zbiorów starożytności Uniwersytetu Warszawskiego Piotr Jaworski s. 3, 47-52
Z dziejów zainteresowań tzw. babami kamiennymi w Polsce : część I : Tulczyn i Arkadia Piotr Jaworski s. 29-32, 73-76
Prorok jako świadek (Jr 23,16-22) Piotr Jaworski s. 77-94
Warunki zatrzymania przez policję Stefan Trechsel Piotr Jaworski (tłum.) s. 81-101
Ptolemais in Libya : excavations conducted by the Mission of the Institute of Archaeology, Warsaw University in 2004 and 2005 : report on two seasons of excavations K. Chmielewski Piotr Jaworski W. Małkowski Tomasz Mikocki Krzysztof Misiewicz Monika Muszyńska-Mikocka P. Sobczyński J. Żelazowski s. 93-107
Ptolemais in Libya : the Warsaw Institute of Archaeology excavations in 2002 and 2003 : report on two seasons of fieldwork K. Chmielewski M. Gładki Piotr Jaworski W. Małkowski H. Meyza Tomasz Mikocki Monika Muszyńska s. 107-118
Czynniki determinujące rating kredytowy krajów europejskich Patrycja Chodnicka Piotr Jaworski Katarzyna Niewińska s. 111-131
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego : najnowsze orzecznictwo dotyczące artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : część 1 Luzius Wildhaber Piotr Jaworski (tłum.) s. 123-132
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego najnowsze orzecznictwo dotyczące art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : część 2 Luzius Wildhaber Piotr Jaworski (tłum.) s. 138-156
Śledząc parkiet : analiza jakości odwzorowania indeksu WIG20 przez pierwszy na polskim rynku fundusz Exchange Traded Fund Patrycja Chodnicka Piotr Jaworski s. 198-205, 268-269
Polska bibliografia biblijna za lata 2010–2011 Piotr Jaworski s. 229-332
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2002 w Dylewie, gmina Grunwald, województwo warmińsko-mazurskie Piotr Jaworski Monika Muszyńska Karolina Paczyńska s. 255-260