Znaleziono 1 artykuł

Danuta Jazłowiecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O poszukiwaniu fachowej wiedzy i rzeczników interesów przeciwnych przez prawodawcę unijnego : wywiad z panią poseł Danutą Jazłowiecką, wiceprzewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Polityki Socjalnej Parlamentu Europejskiego : część I Marek Benio Danuta Jazłowiecka s. 72-76