Znaleziono 4 artykuły

Renata Jedlińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola kapitału ludzkiego w procesie globalizacji Renata Jedlińska s. 93-100
Rozwój e-administracji w Polsce Renata Jedlińska Beata Rogowska s. 137-147
Rynek edukacji na tle procesu globalizacji Renata Jedlińska s. 631-641
Znaczenie handlu elektronicznego w Polsce na tle krajów Europy środkowowschodniej Renata Jedlińska s. 652-663