Znaleziono 2 artykuły

Irmina Jeleniewska-Korzela

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczna odpowiedzialność biznesu : (modele i wybrane przykłady realizacji koncepcji CSR) Irmina Jeleniewska-Korzela Kazimierz W. Krupa Pavel Skotnny s. 243-252
Zrównoważony rozwój, Happy Planet Index i innowacyjność pracowników : (wybrane aspekty) Irmina Jeleniewska-Korzela Stanisław Korzela Kazimierz W. Krupa Wojciech Krupa s. 471-480