Znaleziono 75 artykułów

Witold Jemielity

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biskup łomżyński Juliusz Paetz 1983-1986 Witold Jemielity s. 5-18
Życie religijne w parafiach Puszczy Kurpiowskiej Witold Jemielity s. 27-40
Czas udzielania chrztu, bierzmowanie, częstość spowiedzi w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej i łomżyńskiej Witold Jemielity s. 31-66
Szkolnictwo parafialne w północno-wschodnim Mazowszu Witold Jemielity s. 37-42
Organizacje katolickie w parafiach dekanatu ostrołęckiego 1925-1939 Witold Jemielity s. 43-63
Układ administracyjny ziemi ostrołęckiej dawniej i dziś Witold Jemielity s. 48-56
Szkolnictwo powszechne w Puszczy Zielonej 1919-1939 Witold Jemielity s. 54-69
Krzyże przydrożne w guberni łomżyńskiej w latach 1867-1914 Witold Jemielity s. 73-81
Myszyniec centrum kościelnym Puszczy Zielonej Witold Jemielity s. 91-100
Budownictwo kościelne w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 95-135
Szkolnictwo w Puszczy Zielonej Witold Jemielity s. 107-109
Ewangelicy we wschodnim rejonie Królestwa Polskiego Witold Jemielity s. 111-170
Funkcja kapituły katedralnej i kolegiackiej w XX wieku na przykładzie diecezji łomżyńskiej Witold Jemielity s. 113-121
Parafie polsko-litewskie na Suwalszczyźnie w latach 1919-1939 Witold Jemielity s. 123-151
Szkolnictwo w Królestwie Polskim 1866-1914 Witold Jemielity s. 125-135
Parafie w Ostrołęckiem Witold Jemielity s. 127-135
Majątek parafialny przy zmianie i niedyspozycji proboszcza w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 129-150
Listy pasterskie biskupów sejneńskich na Wielki Post i Adwent Witold Jemielity s. 135-163
Ambona w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim dla ogłoszeń cywilnych Witold Jemielity s. 141-216
Uposażenie i obowiązki wikariuszy w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 141-160
Pierwsza komunia dzieci w XIX wieku w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 143-155
Przyłączenie wiosek do innych parafii w diecezji łomżyńskiej (1925-1975) Witold Jemielity s. 143-155
Punkty katechetyczne w diecezji łomżyńskiej po 1945 r. Witold Jemielity s. 147-191
Zakonnicy w duszpasterstwie, diecezja augustowska czyli sejneńska Witold Jemielity s. 149-171
Sytuacja Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim po Rewolucji 1905 r. Witold Jemielity s. 157-184
Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 163-188
Ubodzy w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 167-191
Dozory kościelne w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 171-184
Religia w szkołach powszechnych na terenie diecezji łomżyńskiej w latach 1925-1939 Witold Jemielity s. 181-204
Łomżyński Dziekanat Prawosławny Witold Jemielity s. 181-207
Rezydencja duchownych w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 185-205
Jubileusz papieski XIX wieku w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 187-197
Małżeństwa wojskowych niższych stopni w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 193-201
Kwesty zakonne w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 203-212
Szkoły elementarne w powiecie ostrołęckim 1795-1866 Witold Jemielity s. 203-221
Konkursy na beneficja w Królestwie Polskim 1817-1865 : (w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej) Witold Jemielity s. 205-222
Język rosyjski w instytucjach kościelnych po powstaniu styczniowym Witold Jemielity s. 209-224
O szkolnictwie w Białostockiem w latach 1919-1939 Jerzy Kijowski Witold Jemielity (aut. dzieła rec.) s. 210-211
Wpływ władz państwowych na obsadę stanowisk kościelnych w Diecezji Łomżyńskiej w latach 1945-1989 Witold Jemielity s. 211-244
Przysięga władcom Królestwa Polskiego z udziałem duchowieństwa katolickiego Witold Jemielity s. 211-242
Kaznodziejstwo w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 213-237
Posty kościelne w XIX wieku : diecezja Augustowska czyli Sejneńska Witold Jemielity s. 215-231
Strój duchownych w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 219-231
Rekolekcje i kongregacje dekanalne duchowieństwa w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 219-250
Porządek nabożeństw niedzielnych w diecezji wigierskiej i augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 221-237
Wizytacje biskupie w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 229-243
Inkardynacja kapłana przy zmianie granic diecezji w Polsce w 1925 r. Witold Jemielity s. 235-241
Kurrendy w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 237-242
Dziesięciny kościelne w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 239-262
Powiadamianie w Królestwie Polskim o wyborze i śmierci papieży Witold Jemielity s. 245-254
Czwarta część majątku po zmarłych proboszczach dla parafii w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 259-268
Cmentarze w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 267-284
Szwajcarzy w kościołach Królestwa Polskiego Witold Jemielity s. 271-274
Porządek nabożeństw w 1804 r. w dekanatach białostockim, knyszyńskim i sokólskim Witold Jemielity s. 279-286
Księża diecezji łomżyńskiej więzieni w latach 1949-1956 Witold Jemielity s. 283-292
Dziwne zjawiska religijne i przyrodnicze w północno-wschodnim rejonie Królestwa Polskiego Witold Jemielity s. 289-305
Bractwa kościelne w diecezji sejneńskiej Witold Jemielity s. 301-320
Podziały administracyjne powiatów białostockich i monieckiego w latach 1919-1990 Witold Jemielity s. 307-339
Odpusty parafialne w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 309-325
Przyłączenie wiosek do innych parafii w diecezji augustowskiej czyli sejneńskej 1866-1915 Witold Jemielity s. 311-322
Z życia duchowieństwa diecezji łomżyńskiej w latach 1919-1939 Witold Jemielity s. 321-337
Ewangelicy augsburscy w Łomży i okolicy Witold Jemielity s. 323-356
Metropolie łacińskie w Polsce (1000-2008) Witold Jemielity s. 331-351
Dziennik Urzędowy Województwa Augustowskiego (1817-1866) Witold Jemielity s. 336-342
Zgromadzenia zakonne rzymsko-katolickie w północno-wschodniej Polsce Witold Jemielity s. 337-362
Obsada stanowisk kościelnych w Królestwie Polskim do powstania styczniowego Witold Jemielity s. 351-385
Kontakty religijne katolików przy granicy Królestwa Polskiego i Prus Witold Jemielity s. 359-365
Władze kościelne i cywilne w Królestwie Polskim na przykładzie diecezji sejneńskiej 1818-1918 Witold Jemielity s. 367-386
Procesje kościelne w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej (1818-1925) Witold Jemielity s. 371-386
Altarie w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 391-400
Msze wotywne i stypendia w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 407-420
Zmiana granic parafii w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 412-430
Kuria Diecezjalna i Sąd Biskupi w Łomży : struktura organizacyjna i personalna Witold Jemielity s. 435-454
Obowiązki kapłanów diecezji sejneńskiej Witold Jemielity s. 447-469
List księdza-zesłańca z 1864 r. Witold Jemielity s. 481-483