Znaleziono 3 artykuły

P. V. Jernstedt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dva administativnykh koptskikh pisma arabskogo vremeni", P. V. Jernstedt, "Palestinskiy Sbornik", nr 4(67), 1959 : [recenzja] Cezary Kunderewicz P. V. Jernstedt (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Koptskiye teksty Gosudarstvennego Ermitagea", P. V. Jernstedt, Moscow-Leningrad 1959 : [recenzja] Cezary Kunderewicz P. V. Jernstedt (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Koptskiye teksty Gosudarstwennogo Muzeya Izobrazitelnykh Iskusstv imeni A. S. Pushkina", P. V. Jernstedt, Moscow-Leningrad 1959 : [recenzja] Cezary Kunderewicz P. V. Jernstedt (aut. dzieła rec.) s. 179-182