Znaleziono 2 artykuły

Janina Jeziorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Propozycje metodyczne dla proseminarium i seminarium magisterskiego z teologii Ignacy Bokwa Janina Jeziorska s. 181-190
Metoda biograficzna w nauczaniu etyki Janina Jeziorska s. 193-211