Znaleziono 3 artykuły

Jan Jończyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy i kiedy zachodzi zbieg norm przy rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Jan Jończyk s. 38-43
Dobra osobiste w stosunkach pracy M. Cybulska Jan Jończyk (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Spory ze stosunku pracy", Jan Jończyk, Warszawa 1965 : [recenzja] Maria Kawecka Jan Jończyk (aut. dzieła rec.) s. 103-106