Znaleziono 2 artykuły

Joanna Joachimiak-Prażanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zapożyczeniach leksykalnych z języka rosyjskiego w polszczyźnie międzywojennej : na materiale Tygodnika Ilustrowanego Joanna Joachimiak-Prażanowska s. 11-23
Regionalne cechy fonetyczne w międzywojennej kulturalnej polszczyźnie wileńskiej (wokalizm) Joanna Joachimiak-Prażanowska s. 61-73