Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Jodłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybicko, gm. Stegna, woj. elbląskie. Stanowiska 1 i 2 Marek Jagodziński Krzysztof Jodłowski Paweł Makowski Antoni J. Pawłowski Tomasz Szczepański s. 40-41
Starodruk "Wielkimi wsławiona cudami" opisujący dzieje cudownego obrazu Matki Boskiej z Szamotuł i łaski przy nim wyproszone : przyczynek do historii kultury religijnej doby baroku w Wielkopolsce Krzysztof Jodłowski s. 304-311
Neoklasycystyczne zabytki architektury i budownictwa w Międzyrzeczu Krzysztof Jodłowski s. 330-336
Wybrana bibliografia dotycząca zabytków barokowych Krzysztof Jodłowski Beata Marzęta s. 468-477