Znaleziono 2 artykuły

Jakub Jonkisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie świadomości w kognitywistyce i filozofii umysłu : próba systematyzacji Jakub Jonkisz s. 29-55
Wąskie, szerokie i rozszerzone rozumienie subiektywności w zagadnieniu świadomości Jakub Jonkisz s. 191-210