Znaleziono 53 artykuły

Henryk Jost

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wzloty i upadki polskiego hutnictwa żelaznego", Mieczysław Radwan, Kraków 1959 : [recenzja] Henryk Jost Mieczysław Radwan (aut. dzieła rec.) s. 112-115
"Tidemills of Devon & Cornwall", Ealter Minchinton, John Perkins, 1971 : [recenzja] Henryk Jost Walter Minchinton (aut. dzieła rec.) John Perkins (aut. dzieła rec.) s. 138
Zebranie w sprawie monografii górnictwa i hutnictwa tatrzańskiego Henryk Jost s. 144-145
O Ekspozyturze Politechniki Warszawskiej w Zakopanem Henryk Jost s. 145-158
"Nederlands verleden NU s.", Gravenshage 1987 : [recenzja] Henryk Jost s. 153
"Informator o zespołach archiwalnych, zawierających materiały do historii przemysłu w latach 1815-1945", Irena Pietrzak-Pawłowska, Warszawa 1967 : [recenzja] Henryk Jost Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 153-154
[Z mojej winy] Henryk Jost s. 157
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", seria D: "Historia Techniki i Nauk Technicznych", z. 4, Warszawa 1963 : [recenzja] Henryk Jost s. 171-174
"Polskie młynarstwo", Bohdan Baranowski, Wrocław 1977 : [recenzja] Henryk Jost Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Wielka Encyklopedia Tatrzańska", Zofia Radwańska-Paryska, Witold Paryski, Poronin 1995 : [recenzja] Henryk Jost Zofia Radwańska-Paryska (aut. dzieła rec.) Paryski Witold (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Les Moulins", Jean Orsatelli, Marseille 1979 : [recenzja] Henryk Jost Jean Orsatelli (aut. dzieła rec.) s. 220
W sprawie angielskiej wersji "Przemysłu wiejskiego na Podhalu" J. S. Reychmanów Henryk Jost s. 223
"Nartow i << Jasnoje zrieliszcze maszin >>", W. W. Danilewskij, Moskwa-Leningrad 1958 : [recenzja] Henryk Jost W. W. Danilewskij (aut. dzieła rec.) s. 259-261
Doświadczenie naukowe w twórczości Leonarda da Vinci Henryk Jost s. 286-297
"O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich", Henryk Jost, Warszawa 1962 : [recenzja] Henryk Jost (aut. dzieła rec.) s. 299-300
"Polska książka odlewnicza na przestrzeni wieków", Jerzy Piaskowski, Kraków 1968 : [recenzja] Henryk Jost Jerzy Piaskowski (aut. dzieła rec.) s. 357-358
O profesorze Maksymilianie Tytusie Huberze - inaczej niż zwykle Henryk Jost s. 367-370
"Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa", Tom II, pod red. Jana Pazdura, Wrocław 1958 : [recenzja] Henryk Jost Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 368-373
"Encyklopedia tatrzańska", Zofia Paryska, Witold Paryski, Warszawa 1973 : [recenzja] Henryk Jost Zofia Paryska (aut. dzieła rec.) Witold Paryski (aut. dzieła rec.) s. 377-378
"Standard Proposals for Mill Survey Work", Anders Jespersen, Holte 1965; "Nationalmuseets Mølleudvalg 1953-1960. First Annual Report", Anders Jespersen, Holte 1960; "Mills and their Preservation", Anders Jespersen, Copenhagen 1963; "Mill Preservation in Denmark", Anders Jespersen, Holte 1965 : [recenzja] Henryk Jost Anders Jespersen (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich", Henryk Jost, Warszawa 1962 : [recenzja] Jan Pazdur Henryk Jost (aut. dzieła rec.) s. 432-435
"Pisma", Feliks Jasiński, Warszawa 1961 : [recenzja] Henryk Jost Feliks Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 441-443
90-lecie Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i jego prace związane z dziejami techniki Henryk Jost s. 443-445
Stefan Zwoliński (1900-1982) Henryk Jost s. 467-468
[W związku z udostępnioną] Henryk Jost s. 485
"Alte Hütten und Hämmer in Sachsen", Carl Schiffner, Berlin : [recenzja] Henryk Jost Carl Schiffner (aut. dzieła rec.) s. 491-493
"Fabryka tektury w Dołach Biskupich, dawniej << Witulin >>. Pomnik kultury materialnej", Jan Leszek Adamczyk, Kielce 1982 : [recenzja] Henryk Jost Jan Leszek Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 498
Julian Konopka. Zapomniany technik polski Henryk Jost s. 521-527
Jubileusz prof. Juliusza Zborowskiego Henryk Jost s. 590-591
"Transactions of the 2 International Symposium on Molinology", Danmark 1969 : [recenzja] Henryk Jost s. 592
Juliusz Zborowski 1888-1965 Henryk Jost s. 595-597
Zagadnienia historii techniki w ostatnich "Wierchach" Henryk Jost s. 599-601
W Słowacji o górnictwie i hutnictwie tatrzańskim Henryk Jost s. 661
"Molens", Klaas Woudt, Amersfoort 1981 : [recenzja] Henryk Jost Klaas Woudt (aut. dzieła rec.) s. 683
Młyny zbożowe podhalańskie dawniej i obecnie Henryk Jost s. 687-708
Film telewizyjny o górnictwie i hutnictwie tatrzańskim Henryk Jost s. 695
Z zagranicznych publikacji dotyczących historii techniki i molinologii Henryk Jost s. 710-711
"Technologia dawnych odlewów artystycznych", Jerzy Piaskowski, Kraków 1982 : [recenzja] Henryk Jost Jerzy Piaskowski (aut. dzieła rec.) s. 719-720
Tablice pamiątkowe hutnictwa tatrzańskiego Henryk Jost s. 746-747
"Roman and Islamic Water-Lifting Wheels", Thorkild Schiøler, Odense 1973 : [recenzja] Henryk Jost Thorkild Schiøler (aut. dzieła rec.) s. 764-765
"Początki i rozwój zakopiańskiej medycyny", Roman Talewski, Wrocław 1971 : [recenzja] Henryk Jost Roman Talewski (aut. dzieła rec.) s. 775-778
"Grosse griechische Erfinder", A. G. Drachmann, Zürich 1967 : [recenzja] Henryk Jost A. G. Drachmann (aut. dzieła rec.) s. 822-824
"Jego hutnicza mość", Jerzy Sikora, Katowice 1970 : [recenzja] Henryk Jost Jerzy Sikora (aut. dzieła rec.) s. 838
Miniskansen w Zakopanem Henryk Jost s. 861-862
"Walenty Roździeński i jego poemat hutniczy z 1612 r.", Jerzy Piaskowski, Katowice 1985 : [recenzja] Henryk Jost Jerzy Piaskowski (aut. dzieła rec.) s. 896-897
"Politechnika Gdańska. Wydział Mechaniczny. XL-lecie Politechniki Gdańskiej", Gdańsk 1985 : [recenzja] Henryk Jost s. 897-898
"The Eolienne Bollée", Andre Gaucheron, J. Kenneth-Major, Reading 1985 : [recenzja] Henryk Jost Andre Gaucheron (aut. dzieła rec.) J. Kenneth-Major (aut. dzieła rec.) s. 898
"Corn Milling", Martin Watts, Shire 1983 : [recenzja] Henryk Jost Martin Watts (aut. dzieła rec.) s. 898
"A Fidel Guide to American Windmills", T. Lindsay-Baker, Oklahoma 1985 : [recenzja] Henryk Jost T. Lindsay-Baker (aut. dzieła rec.) s. 899
"The Tjasker Windmill", Louis H. Blom, 1975 : [recenzja] Henryk Jost Louis H. Blom (aut. dzieła rec.) s. 899
"Stability in Windmills and the Sunk Post Mill", P. S. Jarvis, 1982 : [recenzja] Henryk Jost P. S. Jarvis (aut. dzieła rec.) s. 899
"Water Raising by Animal Power", Hugo Brunner, J. Kenneth-Major, Reading 1972 : [recenzja] Henryk Jost Hugo Brunner (aut. dzieła rec.) J. Kenneth-Major (aut. dzieła rec.) s. 899
"Windmills of East Anglia", Brian Flint, Ipswich 1971 : [recenzja] Henryk Jost Brian Flint (aut. dzieła rec.) s. 899