Znaleziono 7 artykułów

Antoni Jucewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lenistwo i pracoholizm w perspektywie duchowego zagubienia współczesnego człowieka Antoni Jucewicz s. 21-34
Jakiej antropologii filozoficznej potrzebuje dziś teologia? Antoni Jucewicz s. 23-38
Absorpcja wstydu przez miłość : rozważania na kanwie teologii wstydu Jana Pawła II Antoni Jucewicz s. 49-66
Współczesne kulturowo-społeczne podłoże uzależnień Antoni Jucewicz s. 181-193
"Specyfika moralności chrześcijańskiej w świetle nauczania Jana Pawła II", A. Jucewicz, Pieniężno 2004 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Antoni Jucewicz (aut. dzieła rec.) s. 267-270
Confucianism versus the Reception of Communism in China Antoni Jucewicz s. 290-305
"Ks. Marian Szczęsny (1942-2006), red. Wojciech Guzewicz, "Episteme", 72, 2007 : [recenzja] Antoni Jucewicz Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 503-505