Znaleziono 11 artykułów

Józef Judziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie datowania i charakteru dokumentów obronnych Zakonu Krzyżackiego z 1310 roku Józef Judziński Andrzej Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 91-102
Układy polsko-krzyżackie z 1309 roku w sprawie zwrotu Pomorza Gdańskiego Józef Judziński s. 147-153
Stanowisko biskupów pruskich wobec wydarzeń gdańskich 1308 roku Józef Judziński s. 191-200
Sympozjum naukowe poświęcone 90-leciu urodzin Feliksa Nowowiejskiego Józef Judziński s. 269-274
"Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411", Zenon Nowak, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 69, 1964, z. 1 : [recenzja] Józef Judziński Zenon Nowak (aut. dzieła rec.) s. 432-434
"Preussisches Urkundenbuch" Bd. V, Lief. 1 (1352-1356), hrsg. im Auftrage der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung von Dr Klaus Conrad unter Mitarbeit von Archivdirektor Dr Hans Koeppen, Marburg 1969 : [recenzja] Józef Judziński Klaus Conrad (aut. dzieła rec.) Hans Koeppen (aut. dzieła rec.) s. 475-478
Redakcja "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" w Olsztynie Janusz Jasiński Józef Judziński Tadeusz Oracki s. 485
"Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie" Józef Judziński s. 497-503
Jubileusz olsztyńskich historyków Józef Judziński s. 511-514
Wystawa o plebiscycie na Warmii i Mazurach Józef Judziński s. 667-669
Tadeusz Grygier (1916-2000) Józef Judziński s. 677-683