Znaleziono 5 artykułów

Jan Jurkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o poddaństwie włościan na Białorusi w XVI w. : (w związku z pracą M. F. Spiridonowa, Zakrieposzczenije kriestianstwa Biełarusii (XV-XVI ww.), Nawuka i technika, Minsk 1993, s. 220) Jan Jurkiewicz M. F. Spiridonow (aut. dzieła rec.) s. 95-105
Krajowcy, federaliści, inkorporacjoniści : (w związku z książką Jana Jurkiewicz, Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1922, Poznań 1983) Juliusz Bardach Jan Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 143-158
"Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej", Aleksandra Bergman, Warszawa 1984 : [recenzja] Jan Jurkiewicz Aleksandra Bergman (aut. dzieła rec.) s. 159-163
„Pamiż krajowasciu i nacyjanalnaj idejaj. Polski ruch na biełaruskich i litouskich ziemlach 1864–1917 g.”, Aleksandr F. Smalanczuk, Grodno 2001 : [recenzja] Jan Jurkiewicz Aleksandr F. Smalanczuk (aut. dzieła rec.) s. 234-236
„Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII wieku”, Jan Jurkiewicz, Poznań 1991 : [recenzja] Maria Barbara Topolska Jan Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 773-776