Znaleziono 7 artykułów

Antoni Just

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tajemnica człowieka Antoni Just s. 5-23
Ku filozofii miłości Antoni Just s. 95-100
Antypedagogika wobec pedagogiki Antoni Just s. 113-126
Osobotwórcza funkcja religii Antoni Just s. 157-181
Vers la foi adulte Antoni Just s. 225-227
Wychowanie do pokoju w pedagogii Matki Teresy z Kalkuty Antoni Just s. 243-262
„Aby służyć. Myśli o kapłaństwie”, Jan Tadeusz Jachym, Niepokalanów 2008 : [recenzja] Antoni Just Jan Tadeusz Jachym (aut. dzieła rec.) s. 359-360