Znaleziono 25 artykułów

Stanisław Juszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Stanisław Juszczyk s. 5-7
Wprowadzenie Stanisław Juszczyk s. 5-6
Jubileusz czterdziestolecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1976–2016) : rodowód – instytucjonalizacja – rozwój – zamierzenia Stanisław Juszczyk s. 9-54
Interakcja człowieka z mediami Stanisław Juszczyk s. 10-28
Wstęp Stanisław Juszczyk s. 11-17
Polska szkoła w XXI wieku Stanisław Juszczyk s. 13-29
Edukacja, wiedza i umiejętności jednostki w zmieniającym się społeczeństwie Stanisław Juszczyk s. 16-36
Nauczyciel we współczesnej kulturze medialnej Stanisław Juszczyk s. 17-28
Kultura wizualna – wybrane studia teoretyczne oraz badania empiryczne Stanisław Juszczyk s. 17-29
Komputeryzacja szkoły : problemy edukacyjne Stanisław Juszczyk s. 36-54
Neuronauki w edukacji : nowe możliwości w procesie nauczania‑uczenia się Stanisław Juszczyk s. 39-57
Podstawy programowe edukacji medialnej i informatycznej w szkole podstawowej na poziomie elementarnym z komentarzem Stanisław Juszczyk s. 51-82
Aspekty modalnościowe edukacji medialnej Stanisław Juszczyk s. 55-67
Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej jako element przestrzeni edukacyjnej Stanisław Juszczyk s. 85-103
Recenzja pracy zbiorowej pod redakcją Stanisława Juszczyka "Twórczy rozwój nauczyciela", która ukazała się w wydawnictwie IMPULS w Krakowie w 1996 r. Andrzej Radziewicz-Winnicki Stanisław Juszczyk (aut. dzieła rec.) s. 107-110
Recenzja książki Stanisława Juszczyka i Piotra Gruby. Elementy Informatyki dla Pedagogów, która ukazała się drukiem w Spółce "Śląsk" w Katowicach w 1996 r. Henryk Moroz Piotr Gruba (aut. dzieła rec.) Stanisław Juszczyk (aut. dzieła rec.) s. 111-114
Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych wspomagana technologią informacyjną Stanisław Juszczyk s. 115-130
Style uczenia się dorosłych z wykorzystaniem komputera i Internetu Stanisław Juszczyk s. 119-134
"Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce", Stanisław Juszczyk, Kraków 1998 : [recenzja] Bronisław Siemieniecki Stanisław Juszczyk (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Edukacja na odległość : kilka refleksji konstruktywistycznych i kognitywistycznych Stanisław Juszczyk s. 150-168
Prof. zw. dr hab. Wincenty Okoń, dr h.c. : życie i twórczość naukowa Stanisław Juszczyk s. 179-189
Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej", Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski, Poznań, 2003 : [recenzja] Stanisław Juszczyk Józef Pielachowski (aut. dzieła rec.) Justyna Strykowska (aut. dzieła rec.) Wacław Strykowski (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów", Stanisław Juszczyk, Toruń, 2002 : [recenzja] Andrzej Burewicz Stanisław Juszczyk (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania", Bronisław Siemieniecki, Toruń, 2002 : [recenzja] Stanisław Juszczyk Bronisław Siemieniecki (aut. dzieła rec.) s. 207-210
Wręczenie dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Profesorowi Wincentemu Okoniowi Stanisław Juszczyk s. 273-276